Dynddwr yn y jyngl

Dwndwr yn y Jyngl

gan Huw Ceiriog a Diana Jones

Dynddwr yn y jyngl

Blwyddlyfr Cyw

yn cynnwys straeon, posau, lluniau a sticeri

Y Storiwr

Y Storiwr

gan Jon Gower

Dynddwr yn y jyngl

Cwpan Rygbi'r Byd 2011

gan Lynn Davies, rhagair gan Gareth Edwards

Patagonia

Patagonia

Croesi'r Paith – Matthew Rhys

Llyfrau i blant ac oedolion

llyfr patagonia

Amrywiaeth enfawr o lyfrau poblogaidd

Llyfrau Cymraeg a Saesneg gan awduron o Gymru neu'n ymwneud â Chymru a dewis eang o lyfrau cyfredol i bob plentyn o oed babi tan yr arddegau.

DVDs a CDs i blant ac oedolion

dvd peppa pinc

Amrywiaeth enfawr o adloniant

Casgliad o CD's a Dvd's at bob oed yn cynnwys Peppa Pinc, Sali Mali, Rala Rwdins, Hedd Wyn, Patagonia a Bryn Terfel.

Cardiau ar gyfer pob achlysur

llyfr patagonia

Cardiau Penblwydd, a llawer mwy

Dewis amrywiol o gardiau at bob achlysur, y mwyafrif wedi eu cynhyrchu yng Nghymru.

Ymholiadau

Am gyngor pellach neu unrhyw wybodaeth ffoniwch, anfonwch air atom neu defnyddiwch y ffurflen hon i anfon eich neges ac fe ddown yn ôl atoch chi cyn gynted ag y bo modd. Diolch!

Cyfeiriad

Siop y Felin
Uned 3, Ty Codas
54–60 Heol Merthyr
Yr Eglwys Newydd
Caerdydd CF14 1DJ

Cysylltwch â ni

Ffôn/Ffacs
029 2069 2999
Ebost
beth@siopyfelin.co.uk

Oriau agor

Llun–Gwener
9:00 yb – 5:00 yh
Mercher
9:00 yb – 1:00 yh
Sadwrn
9:00 yb – 2:00 yh

dylunio a'i adeiladu gan cwcw