Amdanom ni

Cefndir

Agorwyd Siop y Felin ym mis Tachwedd 1995 ac ers hynny mae wedi sefydlu ei hun fel cyrchfan i Gymry Cymraeg a dysgwyr ynghanol bwrlwm pentref yr Eglwys Newydd yng Nghaerdydd.

Dysgwyr

Mae yma groeso cyfeillgar i ddysgwyr, am gyngor neu gyfle i ymarfer eu Cymraeg. Ceir amrywiaeth o lyfrau ar eu cyfer o werslyfrau, geiriaduron a nofelau syml.

Llyfrau i blant ac oedolion

Cynigir ystod o lyfrau Cymraeg a rhai Saesneg gan awduron o Gymru neu'n ymwneud â Chymru. Mae yma ddewis eang o lyfrau cyfredol i bob plentyn o oed babi tan yr arddegau.

Llyfrau Addysgiadol

Cyflenwad llawn o werslyfrau, geiriaduron Cymraeg, Ffrangeg, Sbaeneg, Almaeneg; llyfrau Adolygu TGAU a LefelA; nodiadau gogyfer â'r nofelau gosod.

Cyflenwyr Ysgolion

Cludiant i ysgolion a gwasanaeth post. Os nad oes llyfr ar gael yn y siop ar y pryd gellir ei archebu a gwneir pob ymdrech i'w gael o fewn diwrnod.

Adloniant

Casgliad o CDs a Dvds i bob oed.

Cardiau

Dewis amrywiol o gardiau at bob achlysur, y mwyafrif wedi eu cynhyrchu yng Nghymru.

Ymholiadau

Am gyngor pellach neu unrhyw wybodaeth ffoniwch, anfonwch air atom neu defnyddiwch y ffurflen hon i anfon eich neges ac fe ddown yn ôl atoch chi cyn gynted ag y bo modd. Diolch!

Cyfeiriad

Siop y Felin
Uned 3, Ty Codas
54–60 Heol Merthyr
Yr Eglwys Newydd
Caerdydd CF14 1DJ

Cysylltwch â ni

Ffôn/Ffacs
029 2069 2999
Ebost
beth@siopyfelin.co.uk

Oriau agor

Llun–Gwener
9:00 yb – 5:00 yh
Mercher
9:00 yb – 1:00 yh
Sadwrn
9:00 yb – 2:00 yh

dylunio a'i adeiladu gan cwcw