Cysylltu â ni

Llenwch y ffurflen y ffurflen isod i anfon eich ymholiad.

Ymholiadau

Am gyngor pellach neu unrhyw wybodaeth ffoniwch, anfonwch air atom neu defnyddiwch y ffurflen hon i anfon eich neges ac fe ddown yn ôl atoch chi cyn gynted ag y bo modd. Diolch!

Cyfeiriad

Siop y Felin
Uned 3, Ty Codas
54–60 Heol Merthyr
Yr Eglwys Newydd
Caerdydd CF14 1DJ

Cysylltwch â ni

Ffôn/Ffacs
029 2069 2999
Ebost
beth@siopyfelin.co.uk

Oriau agor

Llun–Gwener
9:00 yb – 5:00 yh
Mercher
9:00 yb – 1:00 yh
Sadwrn
9:00 yb – 2:00 yh

dylunio a'i adeiladu gan cwcw